Czym jest mikrosfera?

MIKROSFERA to puste kulki glinokrzemianowe, wypełnione azotem i dwutlenkiem węgla. Mikrosfera jest najcenniejszym elementem zawierających popiół odpadów elektrowni cieplnych: szklano-ceramiczne granuły glinokrzemianowe (mikrosfery) pojawiają się podczas wysokotemperaturowego spalania płomieniowego węgla, po czym granuły razem ze szlaką transportowane są do stawu osadowego, gdzie wypływają na powierzchnię wody i są zbierane jednym ze znanych sposobów. Mikrosfera najczęściej wykorzystywana jest jako wypełniacz dla wielu typów tworzyw jak np. cement, żywica, gips. Znaczącymi zaletami mikrosfery jest jej odporność na wysokie temperatury. Znacznie niższy poziom nasiąknięcia wodą do tego mikrosfera jest produktem naturalnym co nie zagraża środowisku.

Właściwości fizyczne:

 • barwa – biała, jasno szara do ciemno szarej
 • ciężar nasypowy w stanie suchym – 400 ± 30 [kg/m3]
 • ciężar właściwy otoczki – 2200 ± 200 [kg/m3]
 • gęstość względna – 690 ± 50 [kg/m3]
 • twardość w skali Mohsa – 6 ± 1
 • przewodnictwo cieplne – 0,07 ± 0,03 [W/m2K]
 • współczynnik pH wyciągu wodnego – 7 ± 1
 • temperatura topnienia – 1495 ± 10 [°C]
 • temperatura mięknienia – 1220 ± 10 [°C]
 • ciśnienie wewnętrzne kulek – 0,2 ± 0,1 [bar]
 • części opadające – max. 5 %
 • zawartość wody w suchej mikrosferze – < 0,5 %

Mikrosfera nadaje materiałom końcowym własności takie jak: lekkość,ogniotrwałość, termoizolacyjność i izolację akustyczną. Mikrosferę charakteryzuje niska gęstość nasypowa, niski współczynnik przewodzenia ciepła, niska nasiąkliwość, wysoka odporność termiczna na niskie i wysokie temperatury. Mikrosfera stosowana może być przede wszystkim jako dodatek do materiałów izolacji termicznej i akustycznej o wysokiej żaro i ognioodporności. Dodatek mikrosfer jako lekkiego wypełniacza do kompozytów budowlanych na bazie cementu i innych spoiw mineralnych, wpływa korzystnie na trwałość kompozytu w zmiennych warunkach eksploatacji. Dzięki właściwościom pucolanowym może stanowić lekki wypełniacz mineralny poprawiający własności termoizolacyjne zapraw i betonów na bazie spoiw mineralnych. Mikrosfera może być stosowana jako wypełniacz tworzyw sztucznych i składnik zasypek izolacyjnych do ocieplania wlewków stali stopowych. W drogownictwie mikrosfera może być stosowana jako wypełniacz mas asfaltowych.